Psykisk Hälsa Huset Almedalen 2018

Programpunkter för 2018 publiceras i maj

2-6 JULI | 09.00 - 18.45

MÖTEN - SEMINARIER - SAMTAL - VILA

Kort beskrivning

Den 2-6 juli 2018 hittar du Psykisk Hälsa Huset i Arbetarförenings hus på Kinbergs plats 8 i Visby. Våra seminarier webbsänds LIVE och kan även ses i efterhand i programpunkterna. Kom och prata psykisk hälsa, ta en kopp kaffe och vila i trädgården.

 

Program från 2017

Programpunkter och webbsändningar

22 april | 20:18

 • Arrangör:
 • Dag:
 • Ämnesområde: Psykisk hälsa

Stress och sjukdom – vi kan använda skattebetalarnas pengar bättre

Webb-TV
Se seminariet i efterhand

Medverkande:
 • Marie Åsberg, Professor, Karolinska Instiutet
 • Alexander Wilczek, Verksamhetschef, Ersta Diakoni Sjukhus
 • Maria Larsson, Styrelseledamot, Psykiatrifonden

Kunskap eller retorik – hur förebyggs kriminalitetsutveckling bäst bland unga?

Webb-TV
Se seminariet i efterhand

Medverkande:

 • Niklas Långström, Professor, Uppsala Universitet
 • Pia Enebrink, Docent, Karolinska Institutet
 • Jill Fialdini, Socionom/ungdomshandläggare, Socialtjänsten
 • Shiler Hussami, Överläkare, SFBUP
 • Anne-Katrin Kantzer, Överläkare, SFBUP
 • Susanne Buchmayer, Med dr, överläkare, SFBUP

Positiva erfarenheter med rehabiliteringkoordinator vid sjukskrivning

Webb-TV
Se seminariet i efterhand

Medverkande:

 • Processledare Ann-Britt Ekvall Region Jönköpings län/Sveriges Kommuner och Landsting
 • Rehabkoordinator/Processledare Susanne Leander Region Jönköpings län

Hur hjälper vi sjuka papperslösa?

Medverkande:
 • Alexandra Segenstedt, Röda Korset
 • Lina Nordquist, Regionråd (L), 2e vice ordf Sjukhusstyrelsen, Region Uppsala
 • Jenny Gustafsson, Läkare utan gränser

På tal om suicid – vad vet vi?

Webb-TV
Se seminariet i efterhand

Medverkande:
 • Daniel Lindqvist, Vetenskaplig sekreterare, Svenska Psykiatriska Föreningen
 • Ullakarin Nyberg, Ordförande, Svenska Psykiatriska Föreningen
 • Alessandra Hedlund, Vice ordförande, Svenska Psykiatriska Föreningen
 • Michael Ioannou, Sekreterare, Svenska Psykiatriska Föreningen
 • Stein Steingrimsson, Läkare och forskare, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Alternativa fakta och myter om psykiatri – sant eller falskt?

Medverkande:
 • Daniel Lindqvist, Vetenskaplig sekreterare, Svenska Psykiatriska Föreningen
 • Ullakarin Nyberg, Ordförande, Svenska Psykiatriska Föreningen
 • Alessandra Hedlund, Vice ordförande, Svenska Psykiatriska Föreningen
 • Michael Ioannou, Sekreterare, Svenska Psykiatriska Föreningen
 • Stein Steingrimsson, Läkare och forskare, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Innovationer för livet – hur kan vi främja psykisk hälsa och mota psykisk ohälsa?

Webb-TV
Se seminariet i efterhand


Sociala investeringar – behövs nya incitamentsmodeller för att hjälpa de med störst behov?

Webb-TV
Se seminariet i efterhand

Medverkande:
 • Lars Stjernkvist, Kommunstyrelsens ordförande, (S), Norrköpings kommun
 • Susanne Nordling, Oppositionslandstingsråd, (MP), Stockholms läns landsting
 • Emma Henriksson, Ordf. socialutskottet, (KD), Riksdagen
 • Ing-Marie Wieselgren, Projektchef Uppdrag psykisk hälsa, SKL
 • Tomas Bokström, Projektledare Sociala investeringar, SKL
 • Josefin Klingvall, Verksamhetsområdesansvarig, Lumell

Hörlurar kan göra hela skillnaden – Hur kan personer med ADHD och NPF få bättre stöd i arbetslivet?

Webb-TV
Se seminariet i efterhand 

Medverkande:

 • Henrietta Stein, Arbetsförmedlingen
 • Stefan Johansson, Tillgänglighetsexpert, Begripsam
 • Lena Furberg, Språkkonsult och VD, Funkify AB

Digital mänsklighet – hot eller möjlighet?

Webb-TV
Se seminariet i efterhand

Medverkande:
 • Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska kyrkan
 • Magnus Jägerskog, Generalsekreterare, BRIS

Hur kan patienterna utveckla vården?

Webb-TV
Se seminariet i efterhand

Medverkande:

 • Ola Winquist, Hälso- och Sjukvårdsstrateg, Region Skåne
 • Anders Åkesson, Regionråd, Region Skåne
 • Katarina Viebke, Divisionschef Psykiatri Skåne, Region Skåne
 • Hanna Parnén, Projektledare, SHEDO
 • Catrin Hägerholm, Projektledare Genombrott.nu, Sveriges Kommuner och Landsting

Självskadebeteende – det finns hopp!

Webb-TV
Se seminariet i efterhand

Medverkande:

 • Lise-Lotte Risö Bergerlind, Chef för regionalt Kunskapscenter för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen, Nationella självskadeprojektet
 • Clara Hellner, Verksamhetschef på Centrum för psykiatriforskning på Karolinska Institutet, Nationella självskadeprojektet
 • Katarina Viebke, Chef för Division Psykiatri i Region Skåne, Nationella självskadeprojektet

Vet ni i psykiatrin hur det går för mig som patient

Medverkande:

 • P-O Sjöblom, Moderator
 • Urban Pettersson Bargo, Värd/paneldeltagare, WeMind Psykiatri
 • Anki Sandberg, ordförande NSPH
 • Kjell Broström, Projektledare för PEER Support, NSPH

Pengar eller patienter – vad styr vården?

Webb-TV
Se seminariet i efterhand

Medverkande:

 •  Monica Selin, KD, Västra Götalandregionen
 • Anders Åkesson, Regionråd, SKL:s sjukvårdsdelegation, (MP) Region Skåne
 • Ing-Marie Wieselgren, Överläkare i Psykiatri, Akademiska sjukhuset
 • Louise Aronsson, ordförande, Föreningen Tilia
 • Anna Lexelius, Huvudsekreterare, Tillitsdelegationen
 • Johan Larsson, vice ordförande, Vårdförbundet
 • Barbro Westerholm, Riksdagsledamot, Liberalerna
 • Urban Pettersson Bargo, VD, WeMind Psykiatri
 • Jessica Ericsson, Stockholms läns landsting, Liberalerna

Hur möter man självmordsnära?

Webb-TV
Se seminariet i efterhand

Medverkande:
 • Ullakarin Nyberg, Psykiater, suicidforskare, Centrum för Psykiatriforskning KI
 • Johanna Nordin, Verksamhetsansvarig för Stödlinjer, Mind
 • Karin Schulz, Moderator (GS Mind), Mind

Vilket ansvar har skolan när unga mår dåligt?

Webb-TV
Se seminariet i efterhand 

Medverkande:

 • Lina Axelsson Khilblom, Skolchef, Haninge Kommun
 • Matz Nilsson, Förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund
 • Lina Hultqvist, Ordförande, Sveriges Elevkår
 • Annika Hedås Falk, Fd rektor Södra Latin, Volontär Självmordslinjen, Mind
 • Petter Iwarsson, Sakkunnig, Bris
 • Selene Cortes, Moderator, Mind

Vilken nytta gör en stödtelefon mot våld? Tio år med Kvinnofridslinjen

Webb-TV
Se se seminariet i efterhand

Medverkande:
 • Åsa Witkowski, Verksamhetschef för Kvinnofridslinjen, Nationellt centrum för kvinnofrid

Skam och psykisk ohälsa

Webb-TV
Se seminariet i efterhand

Medverkande:

 • Selene Cortes, Programledare, Mind
 • Saga Becker, Programledare, Mind

Hur uppnår vi ett samhälle utan diskriminering av personer med psykisk ohälsa?

Webb-TV
Se seminariet i efterhand

Medverkande:

 • Johanna Wester, Projektledare, Din Rätt-projektet, NSPH
 • Nicole Wolpher, Socionom, Din Rätt-projektet, NSPH

Ungas beställning till samhället

Webb-TV
Se seminariet i efterhand

Medverkande:

 • Anna Sandell, leg psykolog, chef elevhälsa, Psykologer i förskola och skola
 • Kerstin Evelius, Samordnare för statens insatser inom psykisk ohälsa, Socialdepartementet
 • Kajsa Ahlström, Tilia
 • Richard Wahlström, elevkårsordf., Viktor Rydbergs Gymnasium Odenplan
 • Elin Norén, Socialdemokraterna
 • Jessica Eriksson, Liberalerna
 • Maria Stockhaus, Moderaterna
 • Monica Selin, Kristdem.
 • Lars Stjernkvist, Socialdemokraterna
 • Timo Hougard, kurator, BUP Visby
 • Jane Stegring, leg sjuksköterska, Vårdförbundet
 • Anna Ström, leg arbetsterapeut
 • Daniel Söderberg, skolledare

Brukarrevision – ett verktyg för en bättre psykiatri?

Webb-TV
Se seminariet i efterhand

Medverkande:
 • Isabella Canow, Projektledare, NSPH
 • Fredrik Gothnier, Brukarrevisor, RSMH

Kan Peer Support inge nytt hopp och bidra till återhämtning från psykisk ohälsa?

Webb-TV
Se seminariet i efterhand

Medverkande:
 • Kjell Broström, Projektledare, PEER Support/NSPH
 • Lisa Ringström, Kommunikatör, PEER Support/NSPH
 • Klara Carlsson, Peer supporter verksam vid ALFA, Stockholms kommun
 • Lars Petersson, Peer supporter vid Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning psykos Uddevalla, PEER Support/NSPH

Hur bryter vi stigmat kring psykisk ohälsa?

Webb-TV
Se seminariet i efterhand

Medverkande:
 • Maria Kindefält Trygg, Teamledare, Riksförbundet (H)järnkoll
 • Elin Sundeman, Projektledare, Riksförbundet (H)järnkoll
 • Madelein Larsson Wollnik Hjärnkollsambassadör
 • Jihad Eshmawi, Hjärnkollsambassadör

Framtidens psykiatri – förbättringsbehov och visioner

Webb-TV
Se seminariet i efterhand 

Medverkande:
 • Ullakarin Nyberg, Ordförande, Svensk psykiatrisk förening
 • Anders Åkesson, regionråd med ansvar för primärvård, psykiatri och tandvård, Mp, Region Skåne
 • Monica Selin, ordförande Psykiatriberedning, Kd, Västra Götaland
 • Lars Ohly, ordförande, Funktionsrätt Sverige
 • Jimmie Trevett, Ordförande, RSMH
 • Anki Sandberg, Ordförande/Moderator, NSPH

Hur gör vi barn mer delaktiga i sin egen vård?

Webb-TV
Se seminariet i efterhand 

Medverkande:

 • Smilla, Ungdom med egen diagnos, Projektet Barns röst
 • Molly, Ungdom med egen diagnos, Projektet Barns röst
 • Hugo, Ungdom med egen diagnos, Projektet Barns röst
 • Ellinore, Ungdom med egen diagnos, Projektet Barns röst

Hur stoppar vi den skenande psykiska ohälsan – är anhöriga svaret?

Webb-tv
Se seminariet i efterhand 

Medverkande:
 • Lennart Magnusson, Verksamhetschef, NKA – Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga
 • Ingrid Lindholm, Projektledare, Anhörigprojektet/NSPH
 • Jenny Lindström, Kommunikationsansvarig, Anhörigprojektet/NSPH

Hälsa för asylsökande och nyanlända – hur gjordes Sveriges snabbaste nationella kunskapslyft?

Webb-TV
Se seminariet i efterhand 

Medverkande:

 • Maria Ferm, MP, Gruppledare i riksdagen och talesperson för migration och lika rätt
 • Ullakarin Nyberg, Överläkare, suicidforskare, ordf. svensk psykiatrisk förening
 • Ing-Marie Wieselgren, Programansvarig Hälsa i Sverige, Projektchef Uppdrag psykisk hälsa, SKL
 • Josefin Klingvall, Programledare Hälsa i Sverige, Verksamhetsområdesansvarig, Lumell

Hur hjälper vi personer med spelproblem?

Webb-TV
Se seminariet i efterhand 

Medverkande:

 • Fred Nyberg, Professor, U-FOLD, Uppsala universitet
 • Ewa-Karin Ottosson, KBT terapeut, Spelberoendecentrum Uppsala
 • Jonas Segersam, (KD) 2:e vice ordf. i Socialnämnden, Uppsala kommun
 • Anne H Berman, Docent, leg psykolog, Stödlinjen, Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns landsting/Karolinska Institutet

Är patienter mer positiva till kvalitetsregister än personalen?

Webb-TV
Se seminariet i efterhand

Medverkande:
 • Ing-Marie Wieselgren, Överläkare, Akademiska sjukhuset
 • Zophia Mellgren, Projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Markus Takanen, Psykiater, Beroendecentrum Stockholm
 • Bengt Sprowede, Ambassadör, (H)järnkoll

Frisk på jobbet – hur gör man?

Webb-TV
Se seminariet i efterhand 

Medverkande:

 • Tomas Bokström, Handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 • Sineva Riberio, Ordförande, Vårdförbundet
 • Bengt Eliasson, Riksdagsman

Samhället kan ta sitt ansvar för placerade barn

Webb-TV
Se seminariet i efterhand 

Medverkande:

 • Dinah Åbinger, Socialdirektör, Helsingborgs stad
 • Cecilia Sjölander, Generaldirektör, Allmänna Barnhuset
 • Petra Blom Andersson, Projektledare Team Nystart, Norrköpings kommun
 • Tomas Bokström,, Projektledare Sociala investeringar, SKL
 • Ing-Marie Wieselgren, Projektchef Uppdrag psykisk hälsa, SKL
 • Josefin Klingvall, Verksamhetsområdesansvarig, Lumell

 

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Hitta hit

Vi finns på Kinbergs plats 8

Det finns två ingångar

Ingång från S:t Mikaelsgränd
Ingång från Bredgatan

Följ oss på Facebook

På Psykisk Hälsa Husets Facebooksida kan du följa uppdateringar i evenemanget.

Medverkande organisationer 2018