Psykisk Hälsa Huset Almedalen 2018

Kinbergs plats 8 i Visby

2-6 JULI | 09.00 - 18.45

MÖTEN - SEMINARIER - SAMTAL - VILA

Kort beskrivning

Den 2-6 juli 2018 hittar du Psykisk Hälsa Huset i Arbetarförenings hus på Kinbergs plats 8 i Visby. Våra seminarier webbsänds LIVE och kan även ses i efterhand i programpunkterna. Kom och prata psykisk hälsa, ta en kopp kaffe och vila i trädgården.

 

Program för 2018

Hur kan barn och unga som mår psykiskt dåligt slippa skickas runt?

Måndag 2 juli | 09:00

 • Arrangör: Lumell
 • Dag: Måndag 2 JULI | 09:00 - 10:00
 • Ämnesområde: Vård och omsorg

Barn och unga som mår dåligt ska få hjälp – det tycker alla. I dag är hjälpen ofta utspridd och splittrad. I värsta fall hittar man aldrig rätt. En helhet med barnet i centrum i en samlad organisation borde fungera bättre – är skolan rätt ställe? Vårdcentralen?

Länk till hela programpunkten på Almedalens webbplats

Länk till webbsändning

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Självskadebeteende – hur kan man bemöta och behandla bäst möjligt?

Måndag 2 juli | 12:00

 • Arrangör: Psykisk Hälsa Huset, Nationella självskadeprojektet
 • Dag: Måndag 2 JULI | 12:00 - 13:00
 • Ämnesområde: Digitalisering

Nya sätt att se den drabbade och dess närstående som resurs. Vi diskuterar kring de senaste sätten att hantera och bemöta självskadebeteende: Brukarstyrda inläggningar, självskadechatt samt den nya internetförmedlade behandlingsmetoden för ungdomar; ERITA.

Se hela programpunkten på Almedalens webbplats

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring: Nej

Medmänskligt samtal – något alla kan hålla

Tisdag 3 juli | 09:00

 • Arrangör: Mind
 • Dag: Tisdag 3 JULI | 09:00 - 10:00
 • Ämnesområde: Anhörig, Arbetsliv, Barn och ungdomar, Bemötande, Psykisk ohälsa

Vad är det som gör medmänskliga samtal till ett så oöverträffat förhållningssätt när det kommer till att främja psykisk hälsa? Stämmer det att alla kan använda det – i nästan alla områden av livet? Vad behöver någon få höra – eller prata om – när den mår dåligt?

Länk till hela programpunkten på Almedalens webbplats

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Tvångsvård och tvångsåtgärder i psykiatrin – Hur minskar vi omfattningen?

Tisdag 3 juli | 12:00

 • Arrangör: Svensk Psykiatrisk Förening
 • Dag: Tisdag 3 JULI | 12:00 - 12:45
 • Ämnesområde: Vård och omsorg

Företrädare för Svensk Psykiatrisk Förening och ST-läkare i Psykiatri föreläser om tvångsåtgärder, översiktligt om lagstiftning, praktik och förekomst. Publiken inbjudes till samtal. Forskare deltar med presentation av projekt om ökat delat beslutsfattande och mål att minska tvångsåtgärder.

Se hela programpunkten på Almedalens webbplats

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Hur kan vi förbättra möjligheten till en god psykisk hälsa för personer som migrerat till Sverige?

Tisdag 3 juli | 13:30

 • Arrangör: Psykisk Hälsa Huset, Riksförbundet Hjärnkol
 • Dag: Tisdag 3 JULI | 13:30 - 14:30
 • Ämnesområde: Integration/mångfald

Migration är en riskfaktor för den psykiska hälsan och många med migrationsbakgrund får inte rätt psykiatrisk vård. Hur kan vi förbättra möjligheten till en god psykisk hälsa för personer som flytt eller invandrat till Sverige? Hur kan vi förbättra förutsättningarna för målgruppens etablering?

Länk till hela programpunkten på Almedalens webbplats

Länk till webbsändning

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Män och självmordsrisk

Onsdag 4 juli | 10:30

 • Arrangör: Mind, Suicide Zero, NASP, SPES
 • Dag: Måndag 4 JULI | 10:30 - 11:30
 • Ämnesområde: Vård och omsorg

Vad är det som gör att 7 av 10 självmord är mäns? Vad behöver hända för att mäns självmordsförsök och självmord ska minska? Under 2018 har NASP (Karolinska Institutet) och organisationerna Suicide Zero, SPES och Mind ett samarbete som syftar till att synliggöra mäns psykiska hälsa och självmordsbenägenhet.

Länk till hela programpunkten på Almedalens webbplats

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Hur hjälper vi bäst barn och unga med psykisk ohälsa?

Onsdag 4 juli | 13:30

 • Arrangör: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
 • Dag: Onsdag 4 JULI | 13:30 - 14:30
 • Ämnesområde: Vård och omsorg, Barn och unga

Det finns stora vinster, mänskligt och ekonomiskt, med att så tidigt som möjligt identifiera och behandla psykisk ohälsa hos barn och unga. För det behövs helhetsperspektiv och samordning. Hur bör ansvars- och rollfördelningen för en långsiktig strategi utformas för bättre psykisk hälsa hos unga?

Länk till hela programpunkten på Almedalens webbplats

Länk till webbsändning

 

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Vad händer med psykiatriska kompetensen när AT-tjänst försvinner för Sveriges läkare?

Onsdag 4 juli | 15:00

 • Arrangör: Svensk Psykiatrisk Förening, ST-läkare i Psykiatri
 • Dag: Onsdag 4 JULI | 15:00 - 15:45
 • Ämnesområde: Vård och omsorg

Idag får alla legitimerade läkare praktisk tjänstgöring och kunskaper om psykiatri under AT-tjänsten, men nu när denna reformeras försvinner obligatorisk tjänstgöring i psykiatrin. Vilka effekter får detta för svensk sjukvård? Hur bibehåller man psykiatrisk kompetens i sjukvården?

Länk till hela programpunkten på Almedalens webbplats

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Sjuk och pank – hur påverkas den psykiska ohälsan av ekonomi?

Onsdag 4 juli | 16:30

 • Arrangör: Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH
 • Dag: Onsdag 4 JULI | 16:30 - 17:30
 • Ämnesområde: Ekonomi, Vård och omsorg

Personer med svårare psykisk ohälsa har sämst ekonomi av alla funktionshindergrupper. Och trots att det har sett ut så i över 30 år och trots att Sverige befinner sig i en högkonjunktur nu, har inga större förbättringar gjorts. Den dåliga ekonomin är stressande och försämrar ens möjlighet till återhämtning. Men så lite som 500 kronor mer i månaden kan å andra sidan förbättra den psykiska hälsan, och minska risken för att personen läggs in i den psykiatriska heldygnsvården, visar forskning.

Länk till hela programmet på Almedalens webbplats

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Att bygga broar mellan anhöriga och vården

Torsdag 5 juli | 10:30

 • Arrangör: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
 • Dag: Torsdag 5 JULI | 10:30 - 11:30
 • Ämnesområde: Vård och omsorg

Att ha en närstående med psykisk ohälsa kan ställa höga krav. Den långvariga stressen ökar risken för den anhöriga att själv bli sjuk. Vem hjälper anhöriga att orka? Hur kan dialogen mellan vårdpersonal och anhöriga förbättras? Hur bygger vi broar och skapar förtroende dem emellan?

Länk till hela programmet på Almedalens webbplats

Länk till webbsändning

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Vi kan och vill förbättra – metoder för att öka brukarinflytandet i vården

Torsdag 5 juli | 12:00

 • Arrangör: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
 • Dag: Torsdag 5 JULI | 12:00 - 13:00
 • Ämnesområde: Vård och omsorg

Alla vet vikten av brukardelaktighet för att utveckla vårdens verksamheter. Men hur ska vi göra samarbetet meningsfullt för både brukare och personal? Hur kan inflytandet bli konkret och brukarnas kompetens blir en självklar del i verksamhetsstyrningen?

Länk till hela programpunkten på Almedalens webbplats

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Kan patienterna rädda vården?

Torsdag 5 juli | 15:00

 • Arrangör: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
 • Dag: Torsdag 5 JULI | 15:00 - 16:00
 • Ämnesområde: Vård och omsorg

Det finns stort behov av ökad patientcentrering i hälso- och sjukvården. Professionerna har antagit utmaningen men hur ser vi till att patienterna deltar i arbetet? Vad händer när vi tillsammans utvecklar vårdens arbetssätt? Hur kan patienten bli en resurs för vården istället för en belastning?

Länk till hela programpunkten på Almedalens webbplats

Länk till webbsändning

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Självmord – psykologiska olycksfall som kan förhindras

Torsdag 5 juli | 16:30

 • Arrangör: Psykisk hälsa huset, Suicide Zero
 • Dag: Torsdag 5 JULI | 16:30 - 17:30
 • Ämnesområde: Annat

Självmord, eller psykologiska olycksfall, kan förhindras. I dag finns stor kunskap om hur vi kan förebygga majoriteten av alla självmord som tar ungefär 1500 personers liv varje år. Men kunskapen är inte allmänt känd. Ska självmorden minska måste fler ta del av vad vi alla kan göra för att bidra.

Länk till hela programpunkten på Almedalens webbplats

Länk till webbsändning

 • Miljödiplomerat
 • Allergihänsyn
 • Webbsändning
 • Teleslinga
 • Entré och lokal tillgänglig för rullstol finns
 • Toalett tillgänglig för rullstol
 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning

Förtäring:

Hitta hit

Vi finns på Kinbergs plats 8

Det finns två ingångar

Ingång från S:t Mikaelsgränd
Ingång från Bredgatan

Följ oss på Facebook

På Psykisk Hälsa Husets Facebooksida kan du följa uppdateringar i evenemanget.

Medverkande organisationer 2018